ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Το Think Global, Act Local προσφέρει 3 δωρεάν διασυνδεδεμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που βοηθούν στην εφαρμογή της διαχείρισης της  διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

για τη διαχείριση της διαφορετικότητας

Βήμα προς βήμα καθοδήγηση και συστάσεις για τη δημιουργία και τη διευκόλυνση εργαστηρίων διαχείρισης της διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα διερευνά τις τελευταίες σκέψεις, έρευνες και πρακτικές, χρησιμοποιώντας πρακτικά διδακτικά εργαλεία και αποτελεσματικές στρατηγικές που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στη διαχείριση της διαφορετικότητας στις εταιρείες στις οποίες και με τις οποίες (συν)εργάζονται.

Συνεργασία με μια τοπική εταιρεία

για τη δοκιμή και την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πόρων. Εδώ παρουσιάζουμε την εμπειρία των ενδιαφερομένων μερών μας με το πρόγραμμα.

Συνεργασία με μια τοπική εταιρεία

Να δοκιμάσει και να δοκιμάσει πιλοτικά τους εκπαιδευτικούς πόρους. Εδώ παρουσιάζουμε την εμπειρία των ενδιαφερομένων με το πρόγραμμα.

Συγκριτική Ανάλυση και Συστάσεις π-Πολιτικής

This site is registered on wpml.org as a development site.