ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Το Think Global, Act Local προσφέρει 3 δωρεάν διασυνδεδεμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που βοηθούν στην εφαρμογή της διαχείρισης της  διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

για τη διαχείριση της διαφορετικότητας

Βήμα προς βήμα καθοδήγηση και συστάσεις για τη δημιουργία και τη διευκόλυνση εργαστηρίων διαχείρισης της διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα διερευνά τις τελευταίες σκέψεις, έρευνες και πρακτικές, χρησιμοποιώντας πρακτικά διδακτικά εργαλεία και αποτελεσματικές στρατηγικές που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στη διαχείριση της διαφορετικότητας στις εταιρείες στις οποίες και με τις οποίες (συν)εργάζονται.

Think Global, Act Local Εργαλειοθήκη αφήγησης ιστοριών

Αναπτύσσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και κατάρτισης να χρησιμοποιούν τεχνικές αφήγησης για να διερευνήσουν τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την πολιτισμική αλλαγή εντός των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων. Η εργαλειοθήκη εισάγει την αφήγηση ιστοριών ως προσέγγιση για την προώθηση της διαχείρισης της διαφορετικότητας, διερευνά τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία αφήγησης ιστοριών, εξηγεί πώς υποστηρίζει τη διαχείριση της πολυμορφίας και την αλλαγή κουλτούρας στις επιχειρήσεις. Η εργαλειοθήκη επίσης συμπεριλαμβάνει: Οδηγούς Χρήσης, Προτροπή για Ενέργεια, Ιδέες για εργαστήρια και Μελέτες Περίπτωσης.

Συνεργασία με μια τοπική εταιρεία

 για τη δοκιμή και την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πόρων. Εδώ παρουσιάζουμε την εμπειρία των ενδιαφερομένων μερών μας με το πρόγραμμα.

Συγκριτική Ανάλυση και Συστάσεις π-Πολιτικής

This site is registered on wpml.org as a development site.