Е-ОБУЧЕНИЕ

Проект „Think Global, Act Local“ предлага 3 безплатни и взаимосвързани образователни резултата, насочени към включването на управление на разнообразието в МСП.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ

Основни стъпки, насоки и препоръки за организиране и фасилитиране на семинари за управление на разнообразието в компаниите. Тази програма изследва най-новите идеи, изследвания и практики, като използва практически дидактически инструменти и ефективни стратегии, необходими за подкрепа на професионалистите за предоставянето на качествено обучение за управление на многообразието, както за компаниите, в които работят така и за такива, с които работят.

Инструментариум за разказване на истории „Think Global, Act Local“

Той надгражда уменията и компетенциите на професионалистите в областта на професионалното обучение и образование за използване на техники за разказване на истории, с цел да изследват управлението на многообразието и културните промени в МСП и компаниите. Инструментариумът въвежда разказването на истории като подход за насърчаване на управлението на разнообразието, изследва подходящи техники и инструменти за разказване на истории, обяснява как спомага за управлението на разнообразието и промяната на културата в компаниите. Инструментариумът съдържа също така: Ръководства с инструкции, дейности, идеи за семинари и казуси.

Партньорство с местна компания

за пилотно тестване на образователните ресурси. Тук представяме опита на нашите заинтересовани страни с програмата. Тук представяме опита на нашите заинтересовани страни с програмата.

Сравнителен анализ и препоръки за политики

This site is registered on wpml.org as a development site.