Over ons

Diversiteitsmanagement is een essentieel onderdeel van personeelsmanagement in het steeds diverser wordende Europa van vandaag. De beroepsbevolking is divers (niet alleen in termen van nationaliteit, leeftijd of geslacht) en bedrijven moeten hiermee rekening houden, aangezien het creëren van diverse teams en het respecteren van deze persoonlijke en culturele diversiteit binnenkort de norm zal zijn die tot succes zal leiden. Dit is ook de reden waarom de Europese Unie steeds meer nadruk legt op het bevorderen van diversiteit op de werkplek via verschillende initiatieven zoals nationale handvesten voor diversiteit en een jaarlijkse Europese ‘maand van de diversiteit’, bedoeld om diversiteit binnen de EU-werknemers te bevorderen en aan te moedigen.

Het project Think Global, Act Local culturele veranderingen binnen bedrijven ondersteunen door de kracht van verhalen in te zetten. Om daarmee managers en werknemers te inspireren, om ervaringen te delen en om niet alleen kennis, maar ook waarden en wijsheid over te dragen. 

Storytelling kan een krachtig instrument zijn als het gaat om het communiceren en geloofwaardig inhoud geven aan bedrijfswaarden, door zowel leiders als personeel. Intern kan het delen van verhalen wederzijds inspireren en bijdragen aan de waarden van en verbinding met de organisatie.

Met dit project willen we de vaardigheden en competenties van de onze doelgroepen (professionals in beroepsonderwijs en -opleiding, HR, CEO’s binnen het MKB) ontwikkelen om een narratieve aanpak in te zetten en daarmee diversiteitsmanagement en culturele verandering in het MKB te ondersteunen.

Doelstellingen

Inspelend op de noodzaak om het aanbod van beroepsopleidingen uit te breiden aan de behoeften van een steeds diverser wordende arbeidsmarkt tegemoet te

komen en om Europese bedrijven diversiteit als een kans te laten zien, zijn onze doelstellingen:

R

1) Werkgevers ondersteunen bij het inventariseren van de diversiteit in hun bedrijf en het ontwikkelen van strategieën voor diversiteitsmanagement.

R

2) Narratieve benaderingen inzetten om werknemers te betrekken bij diversiteitskwesties en hun een plek bieden om zich met de cultuur van hun werkplek te verbinden, zodat zij zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen

R

3) Professionals in beroepsopleidingen bijscholen, zodat zij het volledige scala aan TGAL-outputs kunnen gebruiken en vertrouwen krijgen in het werken en lesgeven met behulp van storytelling.

R

4) Ertoe bijdragen dat Europese arbeidsmarkten meer rekening houden met diversiteit.

This site is registered on wpml.org as a development site.