O PROJEKTU

Řízení diversity má v Evropě zvláštní význam, kvůli zvyšující se rozmanitosti obyvatelstva, homogenitě vedoucích pracovníků*ic a stárnutí pracovní síly. Úspěšné podniky musí být s touto skutečností v souladu. Inkluzivní přístup a otevřenost vůči odlišnostem umožňuje podniku rozšířit okruh svých zaměstnanců*kyň a expandovat na novou úroveň spolupráce a vzájemného propojení. EU proto klade větší důraz na diverzitu na pracovišti, a to prostřednictvím iniciativ, jako jsou národní charty diverzity a každoroční Evropský měsíc rozmanitosti, jejichž cílem je propagovat a podporovat diverzitu v rámci pracovní síly EU. >

Projekt Think Global, Act Local se snaží podpořit kulturní změny ve firmách tím, že využívá sílu storytellingu k tomu, aby inspiroval manažery*ky a zaměstnance*kyně ke změnám, sdílení hodnot a předávání nejen znalostí, ale i zkušeností a moudrosti. >

Storytelling může být užitečným nástrojem, pokud jde o komunikaci a věrohodné sdělování firemních hodnot. Interně je storytelling tím, co motivuje a zapojuje zaměstnance*kyně a pomáhá jim přijmout hodnoty společnosti. > V interní komunikaci je storytelling to, co zaměstnance*kyně motivuje, zapojuje a pomáhá jim, aby přijali hodnoty společnosti.

Prostřednictvím projektu Think Global, Act Local chceme rozvíjet dovednosti a kompetence odborníků*ic v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, aby mohli využívat techniky storytellingu ke zkoumání řízení rozmanitosti a kulturních změn v malých a středních podnicích.

CÍLE A ZÁMĚRY

V rámci projektu Think Global, Act Local poskytuje projektový tým osmi organizací ucelený balíček školení, který může změnit postoje a podpořit rozmanitá a inkluzivní pracoviště v malých a středních evropských podnicích.

Našimi hlavními cíli v rámci projektu Think Global, Act Local je:

R

1) Podpořit zaměstnavatele*ky, aby zhodnotili rozmanitost ve svých podnicích a vypracovali strategie řízení diverzity.

R

2) Využít techniky a přístupy storytellingu k zapojení zaměstnanců*kyň do problematiky diverzity a poskytnout jim prostor pro propojení s kulturou jejich pracovišť, aby se cítili začleněni a oceňováni.

R

3) Zapojit odborníky*ce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy do zvyšování kvalifikace, aby mohli využívat celý soubor vytvořených výsledků TGAL a získali jistotu v práci a výuce s využitím storytellingu.

R

4) Přispět k tomu, aby se evropská pracoviště stala inkluzivnějšími z hlediska rozmanitosti.

This site is registered on wpml.org as a development site.