Partners

De Bulgaars-Roemeense Kamer van Koophandel en Industrie (BRCCI)

De Bulgaars-Roemeense Kamer van Koophandel en Industrie (BRCCI) is een particuliere non-profit organisatie van bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van hun bedrijf in Bulgarije en/of Roemenië. De kamer voert talrijke activiteiten en projecten uit op het gebied van de bevordering van ondernemerschap, beroepsonderwijs en -opleiding, steun aan jongeren, toerisme, milieubescherming, innovatie voor het MKB, bio-energie, binnenvaart. BRCCI biedt marktstudies, onderzoeksactiviteiten, analyse van sectoren met ontwikkelingspotentieel, op maat gesneden diensten en bemiddeling voor de presentatie van Bulgaarse en Roemeense bedrijven door middel van gespecialiseerde handelsmissies, netwerkevenementen, opleidingen en seminars over actuele onderwerpen uit het economische leven, deelname aan tentoonstellingen en vele andere. Samen met instellingen en internationale organisaties is capaciteit opgebouwd in gezamenlijke projecten voor de uitwisseling van ervaringen en samenwerking over onderwerpen van wederzijds belang in verband met de ontwikkeling van het Donaugebied.

De Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië (CCIS)

De Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië (CCIS) is een niet-gouvernementele, onafhankelijke bedrijfsorganisatie zonder winstoogmerk die de belangen van haar leden behartigt (meer dan 6000 aangesloten bedrijven, de meeste in het MKB). De ondernemingen die lid zijn van CCIS komen uit alle sectoren en alle regio’s van Slovenië. CCIS verenigt 26 brancheverenigingen die alle belangrijke industrie- en productiesectoren vertegenwoordigen en heeft 13 regionale kantoren in Slovenië. CCIS-medewerkers leveren knowhow, expertise en kennis op verschillende gebieden en onderwerpen.

CCIS heeft de status van een representatieve Kamer van Koophandel en is een partner voor de regering bij de voorbereiding van wetgeving en beleidsstrategieën. CCIS is lid van talrijke overheidsorganen, -raden en -comités en levert knowhow en expertise op verschillende gebieden van onderwijs en leren. Diversiteit en duurzaamheid zijn twee sleutelgebieden in onze kamer die worden ondersteund door verschillende acties en initiatieven.

SEMwell MotionDigital

SEMwell a Motion Digital is een start-up opgericht in 2019 in Tsjechië. nze missie is om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen in inclusieve, respectvolle en compassionele zorg voor hun individuele en maatschappelijke welzijn en hen te inspireren om een zinvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van de wereld. Als onderdeel van onze missie verbinden we ons met andere organisaties en onderwijsinstellingen in Europa met vergelijkbare doelen.

MINDSHIFT Talent Advisory

Mindshift is een adviesbureau gespecialiseerd in Human Resources dat investeert in de prestaties en bijscholing van de competenties van mensen, met als doel de digitale en relationele ontwikkeling in organisaties en de samenleving te stimuleren.
Op nationaal niveau heeft Mindshift als een van haar belangrijkste partners The Key Talent Portugal, een HR Tech Consulting gespecialiseerd in Social Attraction en Talent Assessment dat platforms ontwikkelt, zoals Panorama en AplyGo, die het mogelijk maken digitale, flexibele en aantrekkelijke HR processen te optimaliseren, implementeren en beheren op basis van data-analyse.

Op Europees niveau zijn we een strategische partner voor de ontwikkeling van transnationale samenwerkingsprojecten die gericht zijn op het creëren van innovatieve oplossingen op het gebied van jeugd- en volwassenenonderwijs, op zes belangrijke gebieden: bijscholing en omscholing, inclusie en inzetbaarheid, duurzame ontwikkeling, empowerment van vrouwen, ondernemerschap en creativiteit, en digitaal talent.
Mindshift zet zich sterk in voor de beginselen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, alles binnen een multidisciplinair team.

Institute of development N. Charalambous

Het Institute of Development (IoD) werd opgericht in 2003, met de visie om bij te dragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de samenleving door de voortdurende ontwikkeling van het individu, het gezin en het menselijk potentieel in organisaties. Het instituut bevordert veerkracht, loopbaanbegeleiding, mindfulness, geestelijke gezondheid en een positieve kijk op het leven, het stimuleren van creatieve vaardigheden, het verhogen van prestaties en het ervaren van geluk. Het biedt training, begeleiding en advies voor human resources in scholen, bedrijven en andere organisaties in de publieke en private sector. Sinds 2003 zijn meer dan 400 workshops voor leraren en jongeren en ongeveer 1200 lezingen voor ouders gegeven in Cyprus en Europa. Voor onderwijs- en opleidingsactiviteiten werkt IoD samen met professionals van universiteiten uit Cyprus en andere EU-landen. De belangrijkste activiteiten van het instituut zijn trainingen over onderwerpen als coöperatief leren, digitale vaardigheden, empowerment van jongeren, zelfbewustzijn, zelfrespect, waarden en creatief denken, sociale vaardigheden en inzetbaarheidskwaliteiten, positieve psychologische toepassingen, loopbaanbegeleiding en onderwijsprogramma’s.

FIP - Future In Perspective

Future In Perspective is een particuliere onderneming uit de grensstreek van Ierland die gespecialiseerd is in onderwijs en e-learning, mediaproductie, strategische planning en bedrijfsontwikkeling en -evaluatie. Door ons werk aan nationale en door de EU gefinancierde projecten, hebben we lokale jeugdgroepen, migrantengemeenschappen, ouderen en personen die verstoken zijn geweest van onderwijs betrokken en ondersteund bij het opnieuw in contact komen met dienstverleners en het reguliere onderwijs- en opleidingsaanbod.

EXEOLAB

Exeo Lab is een veelzijdige, flexibele jonge onderneming die een door duurzaamheid gedreven samenleving voor ogen heeft. Exeo Lab wil aantonen dat lokale ontwikkeling de sleutel is tot het aantrekken van projecten, vaardigheden, kansen en netwerken voor de groei van de samenleving. Exeo Lab is een partnerschap van beleidsspecialisten, waarvan de oprichters meer dan tien jaar praktijkervaring hebben in het adviseren van publieke en private partijen. De belangrijkste doelstellingen en expertisegebieden zijn: technische bijstand aan de P.A., bedrijfsontwikkeling, sociaal ondernemerschap, ruimtelijke ontwikkeling, internalisering, samenwerking. Exeo Lab neemt deel aan regionale, nationale en transnationale projecten die gericht zijn op het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor de betrokken gebieden, met name op het gebied van ondernemerschap, sociale en arbeidsintegratie.

StoryBag - stories for organisations and education

Verhalen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van cognitie, sociale vaardigheden, betekenisgeving en zingeving, en dus inzicht. Verhalen engageren, maken nieuwsgierig, wakkeren empathie aan en verbinden. Bij Storybag geloven we dat narratieve benaderingen breed toepasbaar zijn: in het onderwijs, bij veranderingen en/of transformaties binnen gemeenschappen en organisaties, en meer. Werken met verhalen kan bijdragen aan cohesie en veerkracht, aan het plannen van concrete acties voor de toekomst, en aan betrokkenheid bij deze acties.

De resultaten laten zien dat het ‘werken met en aan verhalen effect heeft, niet alleen in de echte wereld maar ook in de digitale. In de loop van de projecten (en in ons dagelijks werk als onderzoekers en docenten) ontwikkelen we ook handleidingen, workshops en trainingen op verschillende gebieden, die allemaal een solide basis vormen voor organisatorischi, gemeenschaps- en educatief werk.

Storybag is partner in diverse Europese onderwijsprojecten (Erasmus+). De gecombineerde kennis en ervaring van projectpartners in heel Europa biedt mogelijkheden om de brede toepasbaarheid van narratieve benaderingen en toegepast storytelling te verkennen.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.