Partnerji

Bolgarsko-romunska gospodarska zbornica (BRCCI)

Bolgarsko-romunska gospodarska zbornica (BRCCI) je neprofitno zasebno združenje podjetij, ki jih zanima razvoj poslovanja v Bolgariji in/ali Romuniji. Zbornica izvaja številne dejavnosti in projekte na področju podjetništva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpore mladim, turizma, varstva okolja, inovacij za MSP, bioenergije in prevoza po celinskih plovnih poteh. BRCCI zagotavlja tržne študije, raziskovalne dejavnosti, analize sektorjev s potencialom za razvoj, prilagojene storitve in posredovanje za predstavitev bolgarskih in romunskih podjetij prek specializiranih trgovinskih misij, mrežnih dogodkov, usposabljanj in seminarjev o aktualnih temah gospodarskega življenja, sodelovanja na razstavah itd. Z institucijami in mednarodnimi organizacijami sodeluje v projektih za izmenjavo izkušenj in sodelovanje pri temah skupnega interesa, povezanih z razvojem Podonavja.

Gospodarska zbornica Slovenie - Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je neprofitna, nevladna, neodvisna poslovna organizacija, ki zastopa interese svojih članov (več kot 6000 podjetij, večinoma MSP). V GZS so včlanjena podjetja iz vseh panog in regij v Sloveniji. GZS združuje 26 panožnih združenj, ki predstavljajo vse pomembne industrijske in proizvodne sektorje, ter ima 13 regionalnih pisarn v Sloveniji. Zaposleni v GZS zagotavljajo znanje in izkušnje z različnih področij in tem.

GZS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je partner vladi pri pripravi zakonodaje in političnih strategij. GZS je član številnih vladnih organov, odborov in komisij ter zagotavlja znanje in izkušnje na različnih področjih izobraževanja in učenja. Raznolikost in trajnost sta dve ključni področji naše zbornice, ki ju podpirajo različni ukrepi in pobude.

SEMwell a MotionDigital

SEMwell a Motion Digital je zagonsko podjetje, ustanovljeno leta 2019 na Češkem. Naše poslanstvo je podpirati otroke, mlade in odrasle pri vključujoči, spoštljivi in sočutni skrbi za dobro počutje posameznikov in skupnosti ter jih navdihovati, da smiselno prispevajo k blaginji sveta. V okviru svojega poslanstva se povezujemo z drugimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami v Evropi s podobnimi cilji.

MINDSHIFT Talent Advisory

Mindshift je svetovalno podjetje, specializirano za človeške vire, ki vlaga v uspešnost in izpopolnjevanje kompetenc ljudi, z namenom spodbujanja digitalne in medosebne zrelosti v organizacijah in družbi.
Na nacionalni ravni je eden od glavnih partnerjev podjetja Mindshift družba The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting, specializirana za socialno privabljanje in ocenjevanje talentov, ki razvija platforme, kot sta Panorama in AplyGo, ki omogočajo optimizacijo, izvajanje in upravljanje digitalnih, agilnih in privlačnih kadrovskih procesov na podlagi analize podatkov.

Na evropski ravni smo strateški partner pri razvoju projektov transnacionalnega sodelovanja, katerih cilj je ustvarjanje inovativnih rešitev na področju usposabljanja mladih in odraslih na šestih ključnih področjih: izpopolnjevanje in prekvalifikacija, vključevanje in zaposljivost, trajnostni razvoj, krepitev vloge žensk, podjetništvo in ustvarjalnost ter digitalni talenti.
Mindshift je močno zavezan načelom družbene odgovornosti in agende za trajnostni razvoj do leta 2030, zato ima multidisciplinarno ekipo.

Institute of development N. Charalambous

Inštitut za razvoj (IoD) je bil ustanovljen leta 2003 z vizijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v družbi s kontinuiranim razvojem posameznika, družine in človeških virov v organizacijah. Inštitut spodbuja odpornost, karierno svetovanje, čuječnost, duševno zdravje in pozitiven pogled na življenje, spodbujanje ustvarjalnih sposobnosti, povečevanje uspešnosti in doživljanje sreče. Ponuja usposabljanje, mentorstvo in svetovanje za človeške vire v šolah, podjetjih in drugih organizacijah v javnem in zasebnem sektorju. Od leta 2003 je izvedel več kot 400 delavnic za učitelje in mlade ter približno 1200 predavanj za starše na Cipru in v Evropi. Pri svojih dejavnostih izobraževanja in usposabljanja sodeluje s strokovnjaki z univerz s Cipra in drugih držav EU. Glavne dejavnosti inštituta vključujejo usposabljanje o temah, kot so sodelovalno učenje, digitalne spretnosti, opolnomočenje mladih, samozavedanje, samospoštovanje, vrednote in ustvarjalno razmišljanje, življenjske spretnosti in spretnosti za zaposlitev, uporaba pozitivne psihologije, poklicno svetovanje in izobraževalni programi.

FIP - Future In Perspective

Future In Perspective je zasebno podjetje s sedežem na obmejnem območju Irske, specializirano za področje izobraževanja in e-učenja, medijske produkcije, strateškega načrtovanja ter razvoja in vrednotenja podjetij. Z delom pri nacionalnih projektih in projektih, ki jih financira EU, smo vključevali in podpirali lokalne mladinske skupine, skupnosti migrantov, starejše osebe in posameznike, ki so bili izključeni iz izobraževanja, v ponovno sodelovanje s ponudniki storitev in institucije splošnega izobraževanja in usposabljanja.

EXEOLAB

Exeo Lab je večplastno in prilagodljivo mlado podjetje, ki si zamišlja trajnostno naravnano družbo. Exeo Lab si prizadeva dokazati, da je lokalni razvoj ključnega pomena za privabljanje projektov, spretnosti, priložnosti in mrež za rast skupnosti. Exeo Lab je partnerstvo strokovnjakov za politiko, katerega ustanovni člani imajo več kot desetletje dejanskih izkušenj na področju svetovalnih storitev za javne in zasebne subjekte. Glavni cilji in strokovna področja obsegajo: tehnično pomoč javnim organom, razvoj podjetij, socialno podjetništvo, regionalni razvoj, internalizacijo, sodelovanje. Prav tako Exeo Lab sodeluje v regionalnih, nacionalnih in transnacionalnih projektih, katerih cilj je ustvarjanje razvojnih priložnosti, zlasti na področju podjetništva ter socialne in delovne vključenosti.

StoryBag - stories for organisations and education

Zgodbe imajo pomembno vlogo pri razvoju kognicije, socialnih spretnosti, oblikovanju pomena in občutka ter s tem razumevanja. Zgodbe pritegnejo, vzbudijo radovednost, vzbudijo empatijo in povezujejo. V podjetju Storybag verjamemo, da so pripovedni pristopi široko uporabni: v izobraževanju, med spremembami in/ali preobrazbami v skupnostih in organizacijah ter še kje. Delo z zgodbami lahko prispeva k povezanosti in odpornosti, načrtovanju konkretnih ukrepov za prihodnost in zavezanosti tem ukrepom.

Rezultati kažejo, da ima delo z zgodbami in prek njih učinek ne le v resničnem, temveč tudi v digitalnem svetu. V okviru projektov (in našega vsakodnevnega dela raziskovalcev in trenerjev) razvijamo tudi priročnike, delavnice in usposabljanja na različnih področjih, ki so vsi trdna podlaga za organizacijsko, skupnostno in izobraževalno delo.

Storybag je partner v različnih evropskih izobraževalnih projektih (Erasmus+). Skupno znanje in izkušnje projektnih partnerjev po vsej Evropi zagotavljajo priložnosti za raziskovanje široke uporabnosti pripovednih pristopov in uporabnega pripovedovanja zgodb.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.