ΣΧΕΤΙΚΑ

Η διαχείριση της διαφορετικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία στην Ευρώπη με τους ολοένα και πιο διαφορετικούς πληθυσμούς, τους ομοιογενείς ηγέτες και το γηραιότερο εργατικό δυναμικό. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να εναρμονίζονται με αυτή την πραγματικότητα. Το να είναι μια επιχείρηση χωρίς αποκλεισμούς, όπως και το να είναι ανοιχτή στη διαφορετικότητα επιτρέπει σε μια επιχείρηση να διευρύνει τη δεξαμενή προσλήψεων και να επεκταθεί στο νέο επίπεδο συνεργασίας και διασύνδεσης. Ως εκ τούτου, η ΕΕ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο, με πρωτοβουλίες όπως οι εθνικοί χάρτες διαφορετικότητας και ο ετήσιος ευρωπαϊκός μήνας διαφορετικότητας που αποσκοπούν στην προώθηση και ενθάρρυνση της πολυμορφίας στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ.

Το πρόγραμμα “Think Global, Act Local” επιδιώκει να υποστηρίξει την πολιτισμική αλλαγή εντός των εταιρειών, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της αφήγησης ιστοριών για να εμπνεύσει τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να αλλάξουν, να μοιραστούν τις αξίες τους και να μεταφέρουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και εμπειρία και σοφία.

Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο όταν οι ηγέτες θέλουν να επικοινωνήσουν τις αξίες της εταιρείας. Εντός του οργανισμού, η αφήγηση ιστοριών είναι αυτό που παρακινεί και δεσμεύει τους εργαζόμενους και τους βοηθά να υιοθετήσουν τις αξίες της εταιρείας.

Μέσω του έργου “Think Global, Act Local” θέλουμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης να χρησιμοποιούν τεχνικές αφήγησης για να διερευνήσουν τη διαχείριση της ποικιλομορφίας και την πολιτισμική αλλαγή εντός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Σκοποί και στόχοι

Μέσω του έργου “Think Global, Act Local”, η ομάδα 8 οργανισμών παρέχει ένα ολιστικό πακέτο κατάρτισης που μπορεί να αλλάξει τις στάσεις και να προωθήσει διαφορετικούς και χωρίς αποκλεισμούς χώρους εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη.

Οι βασικοί μας στόχοι στο “Think Global, Act Local (ΤGAL)” είναι οι εξής:

R

1) Υποστήριξη των εργοδοτών για την αποτίμηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις τους και την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης της διαφορετικότητας.

R

2) Χρήση της αφήγησης ιστοριών σαν μια τεχνική και προσέγγιση που μπορεί να εμπλέξει τους εργαζόμενους στα θέματα διαφορετικότητας και να τους παρέχει ένα χώρο για να συνδεθούν με την κουλτούρα του οργανισμού τους, ώστε να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται και εκτιμώνται.

R

3) Να εμπλέξει τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης στην επιμόρφωση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλήρη σειρά των παραγόμενων αποτελεσμάτων του TGAL και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην εργασία και τη διδασκαλία με τη χρήση της αφήγησης ιστοριών.

R

4) Να συμβάλει στο να γίνουν οι χώροι εργασίας στην Ευρώπη περισσότερο συμπεριληπτικοί στην διαφορετικότητα.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.