Συνεργάτες

BRCCI Bulgrarian-Romanian Chamber of commerce and industry

Το Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry (BRCCI) είναι μια μη κερδοσκοπική ιδιωτική ένωση εταιρειών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία ή/και τη Ρουμανία. Το Επιμελητήριο υλοποιεί πολυάριθμες δραστηριότητες και έργα στους τομείς της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υποστήριξης της νεολαίας, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της βιοενέργειας, της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Το BRCCI παρέχει μελέτες αγοράς, ερευνητικές δραστηριότητες, ανάλυση τομέων με δυνατότητες ανάπτυξης, εξατομικευμένες υπηρεσίες και διαμεσολάβηση για την παρουσίαση βουλγαρικών και ρουμανικών επιχειρήσεων μέσω εξειδικευμένων εμπορικών αποστολών, εκδηλώσεων δικτύου, κατάρτισης και σεμιναρίων σε τρέχοντα θέματα της οικονομικής ζωής, συμμετοχής σε εκθέσεις και πολλά άλλα. Μαζί με ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, έχει δημιουργηθεί ικανότητα σε κοινά σχέδια για την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη.

Gospodarska zbornica Slovenie - Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Το Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του (περισσότερες από 6.000 εταιρείες μέλη, οι περισσότερες ΜΜΕ). Οι εταιρείες μέλη του CCIS προέρχονται από όλους τους τομείς και όλες τις περιοχές της Σλοβενίας. Το CCIS ενώνει 26 κλαδικές ενώσεις που εκπροσωπούν όλους τους σημαντικούς βιομηχανικούς και μεταποιητικούς τομείς και διαθέτει 13 περιφερειακά γραφεία στη Σλοβενία. Οι εργαζόμενοι του CCIS παρέχουν τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη και γνώση σε διάφορους τομείς και θέματα.

Το CCIS έχει την ιδιότητα του αντιπροσωπευτικού εμπορικού επιμελητηρίου και είναι εταίρος της κυβέρνησης στην προετοιμασία της νομοθεσίας και των στρατηγικών πολιτικής. Το CCIS είναι μέλος πολλών κυβερνητικών φορέων, συμβουλίων και επιτροπών, παρέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης. Η διαφορετικότητα και η βιωσιμότητα είναι δύο βασικοί τομείς του Επιμελητηρίου μας που υποστηρίζονται από διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες.

SEMwell a Motion Digital

Το SEMwell a Motion Digital είναι μια νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2019 στην Τσεχική Δημοκρατία. Αποστολή μας είναι να στηρίξουμε παιδιά, νέους και ενήλικες σε μια χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό και συμπόνια φροντίδα, για την ατομική και κοινοτική τους ευημερία και να τους εμπνεύσουμε να συμμετάσχουν σε μια ουσιαστική συμβολή στην ευημερία του κόσμου. Στο πλαίσιο της αποστολής μας, συνδεόμαστε με άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη με παρόμοιους στόχους.

MINDSHIFT Talent Advisory

Το Mindshift είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στο ανθρώπινο δυναμικό και επενδύει στην απόδοση και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των ανθρώπων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ψηφιακή και διαπροσωπική ωριμότητα των οργανισμών και της κοινωνίας.
Σε εθνικό επίπεδο, το Mindshift έχει ως έναν από τους κύριους εταίρους της την The Key Talent Portugal, μια εταιρεία συμβουλευτικής τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού που ειδικεύεται στην κοινωνική προσέλκυση και την αξιολόγηση ταλέντων και αναπτύσσει πλατφόρμες, όπως το Panorama και το AplyGo, που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση, την εφαρμογή και τη διαχείριση ψηφιακών, ευέλικτων και ελκυστικών διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού με βάση την ανάλυση δεδομένων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε στρατηγικός εταίρος για την ανάπτυξη σχεδίων διακρατικής συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στον τομέα της κατάρτισης των νέων και των ενηλίκων, σε έξι βασικούς τομείς: αναβάθμιση και επανακατάρτιση, ένταξη και απασχολησιμότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, ενδυνάμωση των γυναικών, επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα και ψηφιακά ταλέντα.
Το Mindshift είναι σταθερά προσηλωμένο στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας μια διεπιστημονική ομάδα.

Institute of development N. Charalambous

Το Institute of Developement (IoD) ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας και του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών. Το Ινστιτούτο προωθεί την ανθεκτικότητα, τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία και τη θετική προοπτική ζωής, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης και την εμπειρία της ευτυχίας. Προσφέρει εκπαίδευση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για το ανθρώπινο δυναμικό σε σχολεία, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από το 2003 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 400 εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και νέους και περίπου 1200 διαλέξεις σε γονείς στην Κύπρο και την Ευρώπη. Για τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές του δραστηριότητες, συνεργάζεται με επαγγελματίες από Πανεπιστήμια της Κύπρου και άλλων χωρών της ΕΕ. Οι κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα όπως συνεργατική μάθηση, ψηφιακές δεξιότητες, ενδυνάμωση των νέων, αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, αξίες και δημιουργική σκέψη, δεξιότητες ζωής και απασχολησιμότητας, εφαρμογές θετικής ψυχολογίας, επαγγελματικός προσανατολισμός και εκπαιδευτικά προγράμματα.

FIP - Future In Perspective

Το Future In Perspective είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης επιχειρήσεων. Μέσω των εργασιών μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχουμε εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απουσίαζαν από την εκπαίδευση, ώστε να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και τις κύριες προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

EXEOLAB

Το Exeo Lab είναι μια πολυδύναμη, ευέλικτη νέα εταιρεία που οραματίζεται μια κοινωνία με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Το Exeo Lab εργάζεται για να αποδείξει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι το κλειδί για την προσέλκυση έργων, δεξιοτήτων, ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της κοινότητας Το Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα πολιτικής, τα ιδρυτικά μέλη της οποίας διαθέτουν πάνω από μια δεκαετία πραγματικής εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι κύριοι στόχοι και τα πεδία ειδίκευσης περιλαμβάνουν: τεχνική βοήθεια, επιχειρηματική ανάπτυξη, κοινωνική επιχειρηματικότητα, εδαφική ανάπτυξη, εσωτερίκευση, συνεργασία. Πράγματι, το Exeo Lab συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά έργα με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών για τις εμπλεκόμενες περιοχές, ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

StoryBag - stories for organisations and education

Οι ιστορίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της νόησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της δημιουργίας νοήματος και αισθήσεων και, συνεπώς, της κατανόησης. Οι ιστορίες ενθαρρύνουν τα άτομα να εμπλέκουν, να είναι περίεργα, όπως και πυροδοτούν την ενσυναίσθηση τους και τους συνδέουν με άλλα άτομα. Στο Storybag πιστεύουμε ότι οι αφηγηματικές προσεγγίσεις είναι ευρέως εφαρμόσιμες: στην εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια αλλαγών ή/και μετασχηματισμών σε κοινότητες και οργανισμούς και πολλά άλλα. Η εργασία με ιστορίες μπορεί να συμβάλει στη συνοχή και την ανθεκτικότητα, στο σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων για το μέλλον και στη δέσμευση σε αυτές τις δράσεις.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εργασία με και μέσω ιστοριών έχει αποτέλεσμα, όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο αλλά και στον ψηφιακό. Κατά τη διάρκεια των έργων (και στην καθημερινή μας εργασία ως ερευνητές/τριες και εκπαιδευτές/τριες) αναπτύσσουμε επίσης εγχειρίδια, εργαστήρια και εκπαιδεύσεις σε διάφορους τομείς, όλα τους μια σταθερή βάση για οργανωτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο.

Το Storybag είναι εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus+). Η συνδυασμένη γνώση και εμπειρία των εταίρων του έργου σε όλη την Ευρώπη παρέχει ευκαιρίες για τη διερεύνηση της ευρείας εφαρμογής των αφηγηματικών προσεγγίσεων και της εφαρμοσμένης αφήγησης.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.