ЗА ПРОЕКТА

Управлението на многообразието има особено значение в Европа с нейното все по-разнообразно население, универсални лидери и застаряваща работна сила. Успешните бизнеси трябва да са в унисон с тази реалност. Приобщаването и отвореността към различията позволява на компанията да повиши набора си от служители и да се разшири до ново ниво на сътрудничество и взаимосвързаност. Ето защо ЕС поставя все по-голям акцент върху многообразието на работното място с инициативи като Националните харти за многообразието и ежегодния Европейски месец на многообразието, предназначени да насърчават многообразието сред работната сила в ЕС.

Проектът „Мисли глобално, действай локално“ се стреми да подкрепи промяната в културата на компаниите като използва силата на разказването на истории, за да вдъхнови мениджърите и служителите да се променят, да споделят ценности и да предават не само знания, но опит и мъдрост.

Разказването на истории може да бъде мощен инструмент, когато лидерите искат да комуникират ценностите на компанията. Във фирмата разказването на истории е това, което мотивира и ангажира служителите и им помага да приемат ценностите на компанията.

Чрез проекта „Мисли глобално, действай локално“ искаме да изградим уменията и компетенциите на експертите в професионалното обучение и образование за използване на техники за разказване на истории, за да изследват управлението на многообразието и културните промени в МСП.

Цели и задачи

Чрез проекта „Think Global, Act Local“ екипът от 8 организации предоставя холистичен пакет за обучение, който може да промени нагласите и да насърчи разнообразни и приобщаващи работни места в МСП в Европа.

Нашите основни цели в проекта “Мисли глобално, действай локално” са:

R

1) Подкрепa за работодателите да направят равносметка на многообразието в бизнеса си и да разработят стратегии за управление на многообразието.

R

2) Използване на техники и подходи за разказване на истории, с цел ангажиране на служителите по проблемите на многообразието и предоставяне на възможност за приобщаване към културата на техните работни места, за да се чувстват приобщени и ценени.

R

3) Ангажиране на експертите в областта на професионалното обучение и образование за повишаване на техните умения, с цел да използват всички резултати, създадени в рамките на проект TGAL и да придобият увереност в своята работа като преподаватели с помощта на разказването на истории.

R

4) Принос към превръщането на европейските работни места в по-приобщаващи по отношение на разнообразието.

This site is registered on wpml.org as a development site.